Hỗ trợ đăng ký – mua hàng

Bước 1:  Tạo Tài Khoản & Đăng Nhập

Bước 2:  Tạo tài khoản bằng liên kết Facebook hoặc Google, hoặc điền đầy đủ thông tin vào ô Đăng ký

Bước 3: Vào Tài khoản và chọn Sản phẩm cần mua

Bước 4: Điền cụ thể thông tin đơn hàng cần cung cấp

Bước 5: Upload file cần In ấn ( nếu có) và Tiếp tục

Bước 6: Lựa chọn Phương thức thanh toán và kết thúc bằng việc  Đặt Hàng

Bước 7: Hoàn thành đơn hàng và chờ xác nhận từ Hệ thông.

Facebook Comments